DABAN

I
(Qarakilsə, Qazax)
dəyirman daşının işini nizamlayan dəmir hissə. – Dabanı bərkit, daş düşər (Qazax); – Də:rmanın dabanın yendir, unu yaxşı üyüssün (Qafan)
II
(Şamaxı)
tütün bitkisinin kökə yaxın yarpaqları. – Tənbəkinin dabani çəkməyə çox yüngüldü
III
(Kürdəmir)
həncama əvəzində qapını çərçivəyə birləşdirən oxcuqlar (qapı bu oxcuqlar üzərində fırlanır). – Qapı dabanınnan çıxdı
IV
(Qax)
sinə. – Əbdal kimi dabanını niyə əçirsin?

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

DABAN is. 1. İnsan və heyvan ayağının dal hissəsi. ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

DABAN 1. пята, пятка; 2. каблук; ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət

DABAN I сущ. 1. пятка: 1) задняя часть ступни. Dabanına qədər до пятки, dabanı üstə dönmək повернуться на пятках 2) задняя часть чулка или носка, закрывающая пятку. ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan