DABANA

(Culfa, Qarakilsə, Şahbuz)
bax daban III. – Qapı dabanadan çıxıp (Qarakilsə); – Dabana qapını saxlıyır (Culfa)
DABAN
DABANDI

Digər lüğətlərdə