Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «HA» – 255
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
HA HE HI HM HO HU
 

HA₁

nida kimi aşağıdakı mənalarda işlənir: a) saqındırma, xəbərdarlıq və ya əmr, tapşırıq bildirir, habelə diqqəti cəlb etmək üçün işlədilir.
ətraflı

HA₂

ziddiyyət bildirən ədat – ki. Nə olsun, adımız olubdur qoçaq; Ceyran ha deyilik ovçudan qaçaq. H.K.Sanılı.

HA₃

əvəz. 1. Qeyri-müəyyən zaman və ya yer bildirir; hansı.
ətraflı

HABELƏ

zərf Bunun kimi, bu cür, belə; həmçinin. İrəvanda iyirmi min müsəlman uşağı var, bunların bir-iki yüzü ancaq dərsə gedir.
ətraflı

HACƏT

is. [ər.] 1. Ehtiyac, lüzum. Bu qədər söhbətə nə hacət.
ətraflı

HACI

is. [ər.] din. Məkkəni ziyarət etmiş müsəlmanlara verilən ad.
ətraflı

HACIBƏRİBAX, HACIMƏNƏBAX

is. köhn. Qadın paltarı tikilən bahalı əlvan bir parçanın xalq dilində adı.
ətraflı

HACIYATMAZ

is. Aşağı tərəfi ağır olduğu üçün həmişə dik duran uşaq oyuncağının adı: gəlincik.

HACILEYLƏK

1. B a x leylək. Bahar çağı hacıleyləklər; Qaranquşlar gələrmiş.
ətraflı

HAÇA

is. və sif. Ağacın bucaq şəklində ayrılmış gövdəsi və ya budağı, habelə haçalanmanın başlandığı yer.
ətraflı

HAÇABAŞ(LI)

sif. Başı haça şəklində olan. Haçabaş dağ.
ətraflı

HAÇABUYNUZ(LU)

sif. Buynuzu haça şəklində olan. Haçabuynuz qoç. Haçabuynuz buğa.

HAÇADIRNAQ(LI)

sif. Dırnağı haça olan, qoşadırnaq (inək, qoyun və s.
ətraflı

HAÇADİL(Lİ)

sif. Dili haça şəklində olan, dilinin ucu yarıq olan (ilan, kərtənkələ, qurbağa və s.
ətraflı

HAÇAQ

bax havaxt. Haçaq yola düşürsən? Qatar haçaq gəlir? – Əlimdən bıçaq düşdü; Bilmədim haçaq düşdü; Viran qalsın qəriblik; Yar məndən qaçaq düşdü. (Bayatı).

HAÇAQUYRUQ

is. bot. Çoxillik sünbüllü ot. b a x kornet.

HAÇAQUYRUQ(LU)

sif. Quyruğu haça şəklində olan. Nə üçtelli durna, nə də; haçaquyruq qaranquşam; Bütün qışı cikkildəyib; Yem axtaran hansı quşam? M.Dilbazi.

HAÇALAMA

“Haçalamaq”dan f.is.

HAÇALAMAQ

f. Haça kimi iki yerə ayırmaq. ..Sözünü qurtarıb yenə saqqalını haçaladı. S.M.Qənizadə.

HAÇALANMAQ

1. məch. İki yerə ayrılmaq, bucaq şəklində iki istiqamətdə uzanmaq (yol, çay və s.
ətraflı