Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində LABORANT sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

[lat. laborans – işləyən]
1. Laboratoriyada çalışan elmi və ya texniki işçi. Baş laborant. Laborant vəzifəsi. – [Fərhadoğlu] sonra öz laborantlarını da güclü bir selin gələcəyindən xəbərdar etdi. S.Rəhimov. Ay qız, – dedi, – laborant istəyirlər. Kimya ilə aran necədir? Mir Cəlal.
2. Laboratoriya məşğələlərində müəllimə, professora kömək edən işçi. Maarif müdiri haradan bilsin ki, laborant olmaya-olmaya məvacibi alınıb. S.Rəhman.
← LABİRİ́NT

[yun.] 1. Qədim Yunanıstanda və Misirdə: çıxılması çətin, dolanbac və dolaşıq yolları olan böyük bina, tikili.

LABORANTLIQ →

is. Laborant vəzifəsi, işi. Laborantlıq etmək.