is. Buxar qazanlarının yerləşdiyi yer, bina. Ocaqxananı təmir etmək. Ocaqxana isti idi.
← OCAQÇILIQ

is. Ocaqçının işi, vəzifəsi. Ocaqçılıq etmək.

OCAQLIQ →

bax ocaq 4-cü mənada.