Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində ZADƏGANLIQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is.
1. Əsilzadəlik, əyanlıq, kübarlıq, aristokratlıq.
2. məc. Nəciblik, alicənablıq; nəcib hərəkət.
← ZADƏGANCASINA

zərf Zadəgan kimi, ağa kimi; ağacasına, kübarcasına.

ZAĞ₁ →

is. [ər. zac] kim. Bəzi metalların sulfat duzu.