GORUS adının mənası.

Azərbaycanın qədim ərazisi olan Zəngəzur mahalında yerləşən çay, rayon və şəhərin adındandır. Hazırda Ermənistan ərazisindədir.
← GİRMAN

qala; İranda yer adı.

GÖKSƏL →

asimana aid olan, göyə mənsub olan.