Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • GORUS

  Azərbaycanın qədim ərazisi olan Zəngəzur mahalında yerləşən çay, rayon və şəhərin adındandır. Hazırda Ermənistan ərazisindədir

  Tam oxu »
 • GÖKSƏL

  asimana aid olan, göyə mənsub olan

  Tam oxu »
 • GÖRKƏM

  görünüş, görüntü; böyüklük

  Tam oxu »
 • GÖRKƏR

  gözəl igid, qəşəng pəhləvan; gözəl görünüşlü adam

  Tam oxu »
 • GÖRKLÜ

  gözəl, qəşəng görünüşlü, görkəmli

  Tam oxu »
 • GÖVHƏRİ

  gövhərlə bağlı olan, gövhərdən düzəlmiş əşya, zərgər; əsil-nəcabətli

  Tam oxu »
 • GÖYÇƏ

  "göy" sözünün əzizləmə forması (Azərbaycanın qədim torpaqları olan Göyçə mahalının adındandır

  Tam oxu »
 • GÖYDƏMİR

  tünd kül rəngində olan dəmir

  Tam oxu »
 • GÖYƏR

  göy türklərdən olan qəhrəman; göytürk

  Tam oxu »
 • GÖYƏRBƏY

  göy türklərindən olan qəhrəman bəy; göytürk bəyi

  Tam oxu »
 • GÖYƏRXAN

  göy türklərindən olan qəhrəman xan; göytürk xanı

  Tam oxu »
 • GÖYXAN

  göyün xanı, göyə hakim olan xan

  Tam oxu »
 • GÖYİNAM

  göyə inam, Allaha inam

  Tam oxu »
 • GÖYLƏR

  göy türklər (Qədim türk xalqlarında “göy” bütün dünya deməkdir. Bu isə bütün dünyaya hakim olmaq deməkdir)

  Tam oxu »
 • GÖYLÜXAN

  Göylü xanı, Göylüdən olan xan

  Tam oxu »
 • GÖYNUR

  göyün nuru; göyün Günəşi; göy türklərinin başçısı

  Tam oxu »
 • GÖYRUH

  türk ruhu; göy kimi geniş və saf ruh

  Tam oxu »
 • GÖYSAF

  göy kimi saf; göy türklər kimi saf

  Tam oxu »
 • GÖYTAC

  göyün tacı Günəşi; göy türklərin hökmdarı

  Tam oxu »
 • GÖYTƏKİN

  göyün təki; göy türklərinin xanzadəsi

  Tam oxu »
 • GÖYTÜRK

  azad, sərbəst, müstəqil türk

  Tam oxu »
 • GÖYÜŞ

  göytəhər, gömgöy, tünd-göy

  Tam oxu »
 • GÖZƏLAĞA

  «gözəl» və «ağa» sözlərindən düzəlmiş, «gözəl ağa, xoşa gələn hökmdar» deməkdir

  Tam oxu »
 • GÖZƏLXAN

  qəşəng xan, yaraşıqlı xan

  Tam oxu »
 • GURDAN

  parlaq, şəfəq, gur olan işıq

  Tam oxu »
 • GURSOY

  qüvvətli nəsil, sürətlə irəliləyən əcdad; böyük əsil-nəcabətli soya bağlı

  Tam oxu »
 • GURTƏKİN

  qüvvətli, qüdrətli təkin; sürətli təkin

  Tam oxu »
 • GÜLABBA

  “Gülbaba” adının dəyişdirilmiş forması

  Tam oxu »
 • GÜLAĞA

  gül kimi ağa; pak və müqəddəs seyid

  Tam oxu »
 • GÜLALI

  gül Alı, gül Əli

  Tam oxu »
 • GÜLAMƏD

  gül gəlişi, gülün yetişməsi

  Tam oxu »
 • GÜLAMƏDDİN

  din gülünün gəlişi, din gülünün yetişməsi

  Tam oxu »
 • GÜLBABA

  babanın gülü, gül kimi baba

  Tam oxu »
 • GÜLBAXIŞ

  bağışlanmış gül, hədiyyə olunmuş gül

  Tam oxu »
 • GÜLBALA

  gül kimi bala; gözəl, qəşəng, məsum uşaq

  Tam oxu »
 • GÜLDADAŞ

  gül kimi qardaş

  Tam oxu »
 • GÜLDAMƏD

  gül dəstəsi, buket

  Tam oxu »
 • GÜLDAR

  gül sahibi; gül saxlayan gülçü

  Tam oxu »
 • GÜLDƏMİR

  gül kimi dəmir

  Tam oxu »
 • GÜLDİNAR

  gül kimi qızıl pul vahidi

  Tam oxu »
 • GÜLEYXAN

  gül, ey xan; sevin, ey xan

  Tam oxu »
 • GÜLƏDDİN

  dinin gülü, dinin çiçəyi

  Tam oxu »
 • GÜLƏHMƏD

  gül kimi Əhməd

  Tam oxu »
 • GÜLƏLİ

  gül Alı, gül Əli

  Tam oxu »
 • GÜLƏSƏN

  gül kimi Həsən

  Tam oxu »
 • GÜLƏŞ

  üzügülər, şad görünən, daim gülümsəyən

  Tam oxu »
 • GÜLHEYBƏT

  qorxulu gül; hörmətli, izzətli gül; ləyaqətli gül

  Tam oxu »
 • GÜLHƏSƏN

  gül kimi Həsən

  Tam oxu »
 • GÜLHÜSEYN

  gül kimi Hüseyn

  Tam oxu »
 • GÜLXAN

  gül xanı; xanın gülü; xan oğlu

  Tam oxu »