Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • GURDAN

  parlaq, şəfəq, gur olan işıq

  Tam oxu »
 • GURSOY

  qüvvətli nəsil, sürətlə irəliləyən əcdad; böyük əsil-nəcabətli soya bağlı

  Tam oxu »
 • GURTƏKİN

  qüvvətli, qüdrətli təkin; sürətli təkin

  Tam oxu »
 • GÜLABBA

  “Gülbaba” adının dəyişdirilmiş forması

  Tam oxu »
 • GÜLAĞA

  gül kimi ağa; pak və müqəddəs seyid

  Tam oxu »
 • GÜLALI

  gül Alı, gül Əli

  Tam oxu »
 • GÜLAMƏD

  gül gəlişi, gülün yetişməsi

  Tam oxu »
 • GÜLAMƏDDİN

  din gülünün gəlişi, din gülünün yetişməsi

  Tam oxu »
 • GÜLBABA

  babanın gülü, gül kimi baba

  Tam oxu »
 • GÜLBAXIŞ

  bağışlanmış gül, hədiyyə olunmuş gül

  Tam oxu »
 • GÜLBALA

  gül kimi bala; gözəl, qəşəng, məsum uşaq

  Tam oxu »
 • GÜLDADAŞ

  gül kimi qardaş

  Tam oxu »
 • GÜLDAMƏD

  gül dəstəsi, buket

  Tam oxu »
 • GÜLDAR

  gül sahibi; gül saxlayan gülçü

  Tam oxu »
 • GÜLDƏMİR

  gül kimi dəmir

  Tam oxu »
 • GÜLDİNAR

  gül kimi qızıl pul vahidi

  Tam oxu »
 • GÜLEYXAN

  gül, ey xan; sevin, ey xan

  Tam oxu »
 • GÜLƏDDİN

  dinin gülü, dinin çiçəyi

  Tam oxu »
 • GÜLƏHMƏD

  gül kimi Əhməd

  Tam oxu »
 • GÜLƏLİ

  gül Alı, gül Əli

  Tam oxu »
 • GÜLƏSƏN

  gül kimi Həsən

  Tam oxu »
 • GÜLƏŞ

  üzügülər, şad görünən, daim gülümsəyən

  Tam oxu »
 • GÜLHEYBƏT

  qorxulu gül; hörmətli, izzətli gül; ləyaqətli gül

  Tam oxu »
 • GÜLHƏSƏN

  gül kimi Həsən

  Tam oxu »
 • GÜLHÜSEYN

  gül kimi Hüseyn

  Tam oxu »
 • GÜLXAN

  gül xanı; xanın gülü; xan oğlu

  Tam oxu »
 • GÜLİDDİN

  dinin gülü, dinin çiçəyi

  Tam oxu »
 • GÜLMALI

  güldən olan oğlan, gülə layiq oğlan; gözəl,qəşəng

  Tam oxu »
 • GÜLMAN

  gül kimi oğlan, çiçək kimi qız

  Tam oxu »
 • GÜLMANƏ

  gül kimi oğlan, çiçək kimi qız

  Tam oxu »
 • GÜLMƏMMƏD

  gül kimi Məmməd

  Tam oxu »
 • GÜLMƏRDAN

  gül kimi kişilər; çiçək kimi mərdlər

  Tam oxu »
 • GÜLMƏŞƏKƏR

  (əsli f. gülbəşəkər) şəkərli gül; gül mürəbbəsi; şirin, xoş, xoşa gələn

  Tam oxu »
 • GÜLMƏT

  gül kimi Məmməd

  Tam oxu »
 • GÜLMİR

  gül kimi əmir (ağa, başçı, rəis; seyid)

  Tam oxu »
 • GÜLMİRA

  gül kimi əmir (ağa, başçı, rəis; seyid)

  Tam oxu »
 • GÜLMİRƏ

  gül kimi əmir (ağa, başçı, rəis; seyid)

  Tam oxu »
 • GÜLMİRZƏ

  gül kimi Mirzə (bax)

  Tam oxu »
 • GÜLMURAD

  gül kimi Murad (bax)

  Tam oxu »
 • GÜLMUSA

  gül kimi Musa, çiçək kimi Musa

  Tam oxu »
 • GÜLNİYAZ

  gül kimi hədiyyə, çiçək kimi hədiyyə

  Tam oxu »
 • GÜLOĞLAN

  gül kimi oğlan; gözəl, göyçək oğlan

  Tam oxu »
 • GÜLRZA

  «gül» və «rza» (razı, məmnun) sözlərindən düzəlmiş, «güldən məmnun, razı» deməkdir

  Tam oxu »
 • GÜLÜMSƏR

  gülümsəyən, gülən, təbəssümlü

  Tam oxu »
 • GÜLVERDİ

  gülün verdiyi, gül tərəfindən verilən

  Tam oxu »
 • GÜLVERƏN

  gülün verdiyi, gül tərəfindən verilən

  Tam oxu »
 • GÜLZAMAN

  gül kimi Zaman

  Tam oxu »
 • GÜMRAH

  sağlam, qıvraq, möhkəm, qivvətli; çevik

  Tam oxu »
 • GÜMÜŞTƏGİN

  gümüşə bənzər, gümüş kimi, gümüş kimi parlaq və qiymətli təkin (xanzadə)

  Tam oxu »
 • GÜMÜŞTƏKİN

  gümüşə bənzər, gümüş kimi, gümüş kimi parlaq və qiymətli təkin (xanzadə)

  Tam oxu »