Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • ŞABAT

  (Xudat) köhnə ayaqqabı

  Tam oxu »
 • ŞABBADANXEYİR

  (Ağdam, Şuşa) qəflətən, gözlənilmədən. – Elə otumuşdux, şabbadanxeyir qapı açıldı (Ağdam); – Şabbadanxeyir budu ha, bir də gördüm gəlif çıxır kəndə (Ş

  Tam oxu »
 • ŞABBAXEYİR

  (Cəbrayıl) bax şabbadanxeyir

  Tam oxu »
 • ŞA:D

  (Ağdam, Cəlilabad, İsmayıllı, Şəki, Tovuz) üyüdülən dəndən dəyirmançıya verilən muzd. – Bığdanın şa:dını çıxıblar (İsmayıllı); – Bi put dənə bi girvən

  Tam oxu »
 • ŞAD-ŞADƏMƏR

  (Xaçmaz) şad, kefi kök ◊ Şad-şadəmər olmax – şad olmaq, kefi kök olmaq. – Arzu edirəm ki, həmişə şad-şadərəm olasız

  Tam oxu »
 • ŞA:DAQQİ

  (Salyan) üyüdülən dəndən dəyirmançıya verilən muzd. – Qabağlar şa:daqqiynan üydərdilər dəni

  Tam oxu »
 • ŞADARA

  (Balakən) süsəpən

  Tam oxu »
 • ŞADARAŞAVAŞ

  şadaraşavaş eləməx’: (Qazax) hər hansı bir xəbəri yaymaq, xəbərçilik etmək. – Bircə sa:tda şadaraşavaş eleyflər kin, Abbas o toydan gəlef

  Tam oxu »
 • ŞADARAY

  (Qax) işsiz, boş-boşuna, avara

  Tam oxu »
 • ŞADDAX

  (Zaqatala) şad, dərdsiz, qəmsiz. – Dostum, həmişə şaddaxsan, niyə?

  Tam oxu »
 • ŞADRA

  (Ucar) çolaq

  Tam oxu »
 • ŞAH-VƏZİR

  (Şuşa) uşaq oyunu adı

  Tam oxu »
 • ŞAHAD

  (Ağcabədi, Ağdam, Ağdərə, Bərdə, Borçalı, Naxçıvan, Zəngilan) bax şa:d. – Dəyirmanın yə:si puta bir girvənkə şahad alırdı (Ağdam); – Dəyirmanda şahad

  Tam oxu »
 • ŞAHANDAZ

  (Salyan) məğrur, təkəbbürlü. – Mə:m bibim şahandaz arvadıydı

  Tam oxu »
 • ŞAHATDIX

  (Oğuz) dəyirmanda üyüdülən dən üçün verilən haqq

  Tam oxu »
 • ŞAHBACI

  (Naxçıvan, Ordubad) böyük baldız

  Tam oxu »
 • ŞAHDAMAĞ

  (Salyan) lovğa. – Sən də aton kimi şahdamağsan

  Tam oxu »
 • ŞAHDİ

  (Tabasaran) gavalı növü. – Şahdi şirin uladu

  Tam oxu »
 • ŞAHĞARDAŞDIX

  (Qazax) evlənən oğlanın sağdış və soldışı

  Tam oxu »
 • ŞAHI

  (Mingəçevir) ikiyaşar kəlçə

  Tam oxu »
 • ŞAHİ

  (Bakı) dəyirmanda üyüdülən dən üçün verilən haqq. – Dəyirmaçı u qədər tələsirdi ki, şahi alməgi də yadınnan çıxartdi

  Tam oxu »
 • ŞAHMƏHLƏMİ

  (Cəbrayıl) yabanı dərman bitkisi adı. – Əlimin yarasını şahməhləmi tez sağaltdı

  Tam oxu »
 • ŞAHMƏNƏBAX

  (Bakı) parça adı

  Tam oxu »
 • ŞAHNAMA

  (Borçalı, Daşkəsən, Gədəbəy, Tovuz) 1. lağ 2. təhqir 3. zarafat ◊ Şahnama eləməx’ (Borçalı, Daşkəsən, Gədəbəy, Tovuz) – 1

  Tam oxu »
 • ŞAHRAZ

  (Qazax) üzügülər, xoşsifət. – Çox şahraz oğlanıydı

  Tam oxu »
 • ŞAHTƏRƏ

  (Gədəbəy, İrəvan) yabanı dərman bitkisi adı. – Bizim tərəflərdə şahtərə çoxdu

  Tam oxu »
 • ŞAHVAR

  (Xaçmaz, Quba) dağ küləyi, Şah dağı tərəfdən əsən külək

  Tam oxu »
 • ŞAX

  I (Kəlbəcər) qədim asma tərəzinin qolu, tərəzinin gözləri asılan ağac. – Tərəzinin şaxı ağaşdandı II (Borçalı, Daşkəsən, Tərtər) 1

  Tam oxu »
 • ŞAXDA-ŞEYİD OLMAX

  (Şərur) yorulmaq, əldən-dildən düşmək. – Bı gün işdəməx’dən şaxda-şeyid oldum

  Tam oxu »
 • ŞAXLAMAX

  I (Ağdam, Bərdə, Göyçay, Mingəçevir, Şəki, Zəngilan) qurdun barama sarıması üçün üzərinə şax düzmək. – Qurdu də:də şaxlamışıx (Bərdə); – Qurd qaro:ul

  Tam oxu »
 • ŞAXŞAX

  (İmişli) xam atı öyrədərkən istifadə olunan enli ağac parçası. – Şaxşaxnan dögəllərdi boynına atın, boynı nə:zilərdi

  Tam oxu »
 • ŞAXŞAQQI

  (Ağdam, Ağcabədi, Tərtər) üzüm növü. – Şaxşaqqı ağızda səsdənir yə:ndə, şirin olur (Tərtər)

  Tam oxu »
 • ŞAXTİKAN

  (Ağcabədi) dəvətikanı, tikanlı yabanı bitki. – Bu düzdərdə o qədər şaxtikanı bitir ki

  Tam oxu »
 • ŞAJ

  (Qazax) sac. – Şajı qoy yerə

  Tam oxu »
 • ŞAJAYAX

  (Qazax) sacayaq

  Tam oxu »
 • ŞAQAN

  (Qax) içərisinə taxıl tökmək üçün böyük yeşik

  Tam oxu »
 • ŞAQAV

  (Qax) yetişməmiş, kal

  Tam oxu »
 • ŞAQĞAMLAMAX

  (Mingəçevir) kiçik budaqları meyvə ilə birlikdə qırmaq

  Tam oxu »
 • ŞAQIRDAX

  (Şəki) tamam islanmış. – Ətəyim heyləcə şaqırdaxdı

  Tam oxu »
 • ŞAQQA

  I (Ağdam, Quba, Mingəçevir, Şamaxı, Şəki, Tovuz) 1. kəsilmiş qoyun və ya malın ortasından yarıya bölünmüş hissəsi

  Tam oxu »
 • ŞAQQALI

  (Ağdam, Şuşa) boy-buxunlu, qamətli. – Şaqqalı oğlandı, özü də xasiyəti qəşəx’di (Ağdam)

  Tam oxu »
 • ŞAQQAMA

  (Zaqatala) isti, od kimi

  Tam oxu »
 • ŞAQQANAX

  (Füzuli) açılmamış, qalıb qurumuş pambıq qozası

  Tam oxu »
 • ŞAQQARAKƏHƏR

  (Salyan) utanmadan, çəkinmədən; həyasızcasına. – Uşağ şaqqarakəhər üzümə dirənir ki, bu sözi demisən

  Tam oxu »
 • ŞAQQARRAMAX

  I (Hamamlı) bərk döymək. – Allahverdi Vəlini o kun var şaqqarradı II (Kürdəmir) qırmaq, sındırmaq, qoparmaq

  Tam oxu »
 • ŞAQQATÜKƏN

  (Dərbənd) mürəkkəbqabı. – Hindi şaqqatükən işdənmiyədi

  Tam oxu »
 • ŞAQQAVATDI

  (Meğri) boy-buxunlu, iri qamətli. – Heydər şaqqavatdı iyididi

  Tam oxu »
 • ŞAQQILDAĞ

  I (Xaçmaz, Kürdəmir, Quba) qoyunun quyruğu ətrafındakı tüklərə yapışaraq qalıb qurumuş qığlar II (Lənkəran) yetişməmiş əncir

  Tam oxu »
 • ŞAQQILDAX

  (Ağdam, Göyçay, Qarakilsə, Qazax, Mingəçevir, Zəngilan) bax şaqqıldağ I. – Ə:, bu qoyunun şaqqıldağını təmizdə, yazıxdı heyvan (Ağdam)

  Tam oxu »
 • ŞAQQULAĞ

  (Salyan) dəniz çınqılı. – Də:zin qıra:nda şaqqulağ çoxdı

  Tam oxu »