Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • UÇMA

  qalxma — pərvazlanma — yüksəlmə

  Tam oxu »
 • UÇMA

  çapma — qaçma

  Tam oxu »
 • UÇMA

  ötmə — keçmə

  Tam oxu »
 • UÇMA

  düşmə — tökülmə

  Tam oxu »
 • UÇMA

  süzmə

  Tam oxu »
 • UÇMA

  sərilmə — sərələnmə — yayılma

  Tam oxu »
 • UÇMA

  buğlanma — buxarlanma

  Tam oxu »
 • UÇMA

  dağılma — devrilmə — yıxılma

  Tam oxu »
 • UÇMAQ

  buğlanmaq — buxarlanmaq

  Tam oxu »
 • UÇMAQ

  ötmək — keçmək

  Tam oxu »
 • UÇMAQ

  düşmək — tökülmək

  Tam oxu »
 • UÇMAQ

  çapmaq — qaçmaq

  Tam oxu »
 • UÇMAQ

  qalmaq — pərvazlanmaq — yüksəlmək

  Tam oxu »
 • UÇMAQ

  dağılmaq — devrilmək — yıxılmaq

  Tam oxu »
 • UÇMAQ

  sərilmək — sərələnmək — yayılmaq

  Tam oxu »
 • UÇMAQ

  süzmək

  Tam oxu »
 • UÇUQ

  xaraba — viranə

  Tam oxu »
 • UÇUQ

  suluq — qabar

  Tam oxu »
 • UÇUQLUQ

  xarabalıq — viranəlik

  Tam oxu »
 • UÇUQLUQ

  suluqluq — qabarlıq

  Tam oxu »
 • UÇUNMA

  titrəmə — əsmə — lərzə — həyəcan

  Tam oxu »
 • UÇUNMAQ

  titrəmək — əsmək — yırğalanmaq

  Tam oxu »
 • UÇUNMAQ

  səyrimək

  Tam oxu »
 • UÇURMA

  sarsıtma

  Tam oxu »
 • UÇURMA

  yıxma — devirmə — dağıtma

  Tam oxu »
 • UÇURMAQ

  yıxmaq — devirmək — dağıtmaq

  Tam oxu »
 • UÇURMAQ

  sarsıtmaq

  Tam oxu »
 • UÇURUM

  yarğan — sıldırım

  Tam oxu »
 • UÇURUM

  ziddiyyət — fərq

  Tam oxu »
 • UÇURUMLU

  yarğanlı — sıldırımlı

  Tam oxu »
 • UÇURUMLU

  ziddiyyətli — fərqli

  Tam oxu »
 • UÇURUMLULUQ

  yarğanlılıq — sıldırımlılıq

  Tam oxu »
 • UÇURUMLULUQ

  ziddiyyətlilik — fərqlilik

  Tam oxu »
 • UÇUŞ

  qalxma — yüksəliş

  Tam oxu »
 • UÇUŞMA

  qalxışma — yüksəlişmə

  Tam oxu »
 • UÇUŞMA

  axışma — yığışma — toplaşma

  Tam oxu »
 • UÇUŞMA

  dağılışma

  Tam oxu »
 • UÇUŞMAQ

  qalxışmaq — yüksəlişmək

  Tam oxu »
 • UÇUŞMAQ

  axışmaq — yığışmaq — toplaşmaq

  Tam oxu »
 • UÇUŞMAQ

  dağılışmaq

  Tam oxu »
 • UDQUNMA

  duruxma — tutulma — hıqqanma

  Tam oxu »
 • UDQUNMAQ

  duruxmaq — tutulmaq — hıqqanmaq

  Tam oxu »
 • UDLAQ

  hülqum — boğaz

  Tam oxu »
 • UDMA

  otarma — qazanma (oyunu udmaq)

  Tam oxu »
 • UDMAQ

  aparmaq — qazanmaq

  Tam oxu »
 • UDUXMA

  duruxma

  Tam oxu »
 • UDUXMAQ

  duruxmaq

  Tam oxu »
 • UDUM

  qurtum — içim

  Tam oxu »
 • UDUMLU

  qurtumlu — içimli

  Tam oxu »
 • UDUMLUQ

  qurtumluq — içimlik

  Tam oxu »