Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • FƏALİYYƏT

  fəallıq; təsirlilik

  Tam oxu »
 • FƏCRİ

  sübh çağı, dan yerinin ağarması ilə bağlı olan

  Tam oxu »
 • FƏCRİYYƏ

  sübh çağı, dan yerinin ağarması ilə bağlı olan

  Tam oxu »
 • FƏDA

  amal uğrunda özünü qurban vermə

  Tam oxu »
 • FƏDAİ

  məslək yolunda canından keçən

  Tam oxu »
 • FƏDAİL

  el və məslək yolunda canından keçənlər

  Tam oxu »
 • FƏDAKAR

  hər cür igidlik və qəhrəmanlığa hazır olan

  Tam oxu »
 • FƏDAY

  amal uğrunda özünü qurban vermə

  Tam oxu »
 • FƏDAYƏ

  amal uğrunda özünü qurban vermə

  Tam oxu »
 • FƏĞAN

  fəryad, ah-nalə

  Tam oxu »
 • FƏĞANƏ

  fəryad, ah-nalə

  Tam oxu »
 • FƏHİM

  ağıllı, zəkalı, dərrakəli, zirək

  Tam oxu »
 • FƏHİMƏ

  ağıllı, zəkalı, dərrakəli, zirək

  Tam oxu »
 • FƏHMİ

  anlayış, anlaq, idrak, zəka, anlama

  Tam oxu »
 • FƏHMİL

  anlayışlı, zəkalı, idraklı, dərrakəli

  Tam oxu »
 • FƏHMİN

  sənin fəhmin (bax: Fəhmi)

  Tam oxu »
 • FƏHMİNƏ

  sənin fəhmin (bax: Fəhmi)

  Tam oxu »
 • FƏHMİYYƏ

  anlayış, anlaq, idrak, zəka, anlama

  Tam oxu »
 • FƏHRAD

  anlayan, başa düşən; zehinli; fədakar aşiq (t. odun işığı, Günəşin parıltısı)

  Tam oxu »
 • FƏXARƏT

  fəxr etmə, qürrələnmə, öyünmə

  Tam oxu »
 • FƏXİRƏ

  fəxr edən; qiymətli, gözəl, parlaq

  Tam oxu »
 • FƏXRALI

  Alı fəxri, Əli iftixarı

  Tam oxu »
 • FƏXRƏD

  "Fəxrəddin" adının əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • FƏXRƏDDİN

  dinin fəxri, dinin iftixarı

  Tam oxu »
 • FƏXRƏLİ

  Alı fəxri, Əli iftixarı

  Tam oxu »
 • FƏXRİ

  hörmətli, şərəfli, şərəfləndirən

  Tam oxu »
 • FƏQAN

  fəryad, ah-nalə

  Tam oxu »
 • FƏQANƏ

  fəryad, ah-nalə

  Tam oxu »
 • FƏQANİ

  fəryad, ah-nalə

  Tam oxu »
 • FƏLAKƏ

  göy, səma, asiman; kainat

  Tam oxu »
 • FƏLƏK

  göy, səma, asiman; kainat

  Tam oxu »
 • FƏLƏKİ

  fələyə mənsub, göyə mənsub; qismət, bəxt, müqəddərat

  Tam oxu »
 • FƏRAHİM

  toplu, yığcam, toplanmış, cəm edilmiş

  Tam oxu »
 • FƏRAMƏZ

  bağışlayan, əfv edən

  Tam oxu »
 • FƏRAMİZ

  bağışlayan, əfv edən

  Tam oxu »
 • FƏRAMUZ

  bağışlayan, əfv edən

  Tam oxu »
 • FƏRAN

  çörəkbişirən, çörəkçi; t. anın fəri (işığı), zamanın odu

  Tam oxu »
 • FƏRANƏ

  çörəkbişirən, çörəkçi; t. anın fəri (işığı), zamanın odu

  Tam oxu »
 • FƏRASƏT

  ayıqlıq; tez anlama, qavrama bacarığı; işıqlı üz

  Tam oxu »
 • FƏRDA

  sabah, ertəsi gün; gələcək ("fər" od, işıq, Günəşlə bağlıdır)

  Tam oxu »
 • FƏRDALI

  tək Əli, vahid Alı

  Tam oxu »
 • FƏRDAN

  yeganə, ürəyəyatan, yeganə gözəl oğlan və qız

  Tam oxu »
 • FƏRDANƏ

  yeganə, ürəyəyatan, yeganə gözəl oğlan və qız

  Tam oxu »
 • FƏRDƏLİ

  tək Əli, vahid Alı

  Tam oxu »
 • FƏRDİ

  təkbaşına, yalnız olaraq, tək olaraq; bir kəsə məxsus olan; şəxsi; xüsusilik, fərdilik

  Tam oxu »
 • FƏRDİM

  mənim bircəm, sənin bircən; mənim odum, işıq yandıranım

  Tam oxu »
 • FƏRDİN

  mənim bircəm, sənin bircən; mənim odum, işıq yandıranım

  Tam oxu »
 • FƏRDİYƏ

  təkbaşına, yalnız olaraq, tək olaraq; bir kəsə məxsus olan; şəxsi; xüsusilik, fərdilik

  Tam oxu »
 • FƏRDİYYƏ

  təkbaşına, yalnız olaraq, tək olaraq; bir kəsə məxsus olan; şəxsi; xüsusilik, fərdilik

  Tam oxu »
 • FƏRDİYYƏT

  təkbaşına, yalnız olaraq, tək olaraq; bir kəsə məxsus olan; şəxsi; xüsusilik, fərdilik

  Tam oxu »