Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • FİDAİL

  fədakar, çalışqan; sədaqətli

  Tam oxu »
 • FİDAY

  məslək yolunda canından keçən

  Tam oxu »
 • FİKRƏT

  məna, ideya; düşüncə, fikirləşmə

  Tam oxu »
 • FİKRİ

  əqli, zehni; ağıl, düşüncə (fikir) ilə bağlı olan

  Tam oxu »
 • FİKRİYYƏ

  əqli, zehni; ağıl, düşüncə (fikir) ilə bağlı olan

  Tam oxu »
 • FİMAR

  ə.lat.) əsl ilan; əsl kişi; əsl gözəl körpə

  Tam oxu »
 • FİMARƏ (Ə.

  ə.lat.) əsl ilan; əsl kişi; əsl gözəl körpə

  Tam oxu »
 • FİRAD

  işıqlı ad; təmiz, saf ad; fərdilər

  Tam oxu »
 • FİRADDİN

  dinin təmiz adı; dinin işıqlı adı

  Tam oxu »
 • FİRAİL

  ulduzlu, üstün

  Tam oxu »
 • FİRAT

  işıqlı ad; təmiz, saf ad; fərdilər

  Tam oxu »
 • FİRAVAN

  çox, bol, çoxlu, varlı, dövlətli

  Tam oxu »
 • FİRAYIL

  ulduzlu, üstün

  Tam oxu »
 • FİRDOS

  “Firdovsi” adının təhrif formaları

  Tam oxu »
 • FİRDOST

  odun, işığın dostu; odpərəst, atəşpərəst

  Tam oxu »
 • FİRDOVSƏ

  cənnət, behişt; cənnətə, behiştə aid olan

  Tam oxu »
 • FİRDOVSİ

  cənnət, behişt; cənnətə, behiştə aid olan

  Tam oxu »
 • FİRDOVSİYYƏ

  cənnət, behişt; cənnətə, behiştə aid olan

  Tam oxu »
 • FİRDUS

  “Firdovsi” adının təhrif formaları

  Tam oxu »
 • FİRDUST

  odun, işığın dostu; odpərəst, atəşpərəst

  Tam oxu »
 • FİRƏDDİN

  dinin qol-budağı, işığı; yaradılmış, xəlq edilmiş

  Tam oxu »
 • FİRƏNG

  «avropalı, fransız» mənasındadır

  Tam oxu »
 • FİRİDUN

  odun işığı, odun parıltısı (f. çox güclü, çox qüvvətli)

  Tam oxu »
 • FİRQAY

  ayrılıq ayı

  Tam oxu »
 • FİRQAYƏ

  ayrılıq ayı

  Tam oxu »
 • FİRQƏ

  böyük dəstə; partiya

  Tam oxu »
 • FİRQƏT

  ayrılıq, fəraq, hicran

  Tam oxu »
 • FİRQİYƏ

  böyük dəstə; partiya

  Tam oxu »
 • FİRSƏT

  əlverişli an, imkan, məqam; münasib vaxt

  Tam oxu »
 • FİRUDDİN

  odun işığı, odun parıltısı (f. çox güclü, çox qüvvətli)

  Tam oxu »
 • FİRUDİN

  odun işığı, odun parıltısı (f. çox güclü, çox qüvvətli)

  Tam oxu »
 • FİRUZ

  qalib, müzəffər; xoşbəxt; işıqlı üz; üzün odu

  Tam oxu »
 • FİRZAD

  oddan törəyən, od nəslindən olan; gözəl oğlan

  Tam oxu »
 • FİSUN

  sehir, cadu, ovsun; gözbağlayıcı; işvə, naz

  Tam oxu »
 • FİSUNƏ

  sehir, cadu, ovsun; gözbağlayıcı; işvə, naz

  Tam oxu »
 • FİTAT

  hər şeyi fəth edən; gözəllər gözəli

  Tam oxu »
 • FİTRƏT

  yaradılış, xilqət, təbiət, xasiyyət; istedad

  Tam oxu »
 • FÖVQAN

  üstdə olan, yuxarıda olan

  Tam oxu »
 • FÖVQANƏ

  üstdə olan, yuxarıda olan

  Tam oxu »
 • FÖVQİ

  fövqə aid, üstə məxsus; yuxarı

  Tam oxu »
 • FÖVQİYƏ

  fövqə aid, üstə məxsus; yuxarı

  Tam oxu »
 • FÖVQİYYƏ

  fövqə aid, üstə məxsus; yuxarı

  Tam oxu »
 • FÖVRİ

  cəld,çevik; tezlik, dərhal, tezliklə

  Tam oxu »
 • FÖVRİYƏ

  cəld,çevik; tezlik, dərhal, tezliklə

  Tam oxu »
 • FÖVRİYYƏ

  cəld,çevik; tezlik, dərhal, tezliklə

  Tam oxu »
 • FÖVZİ

  müvəffəqiyyət, qalibiyyət; qələbə

  Tam oxu »
 • FÖVZİYƏ

  müvəffəqiyyət, qalibiyyət; qələbə

  Tam oxu »
 • FÖVZİYYƏ

  müvəffəqiyyət, qalibiyyət; qələbə

  Tam oxu »
 • FUAD

  ürək, könül, qəlb

  Tam oxu »
 • FULAD

  əsli f. polad

  Tam oxu »