BACAQLI

Qızıl pul. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Azərbaycanda işlədilən Niderland qızıl dukatları, Avstriya  qızıl sikkələri, həmçinin Fətəli şahın kəsdirdiyi bəzi qızıl sikkələr də bacaqlı adlanırdı. Bacaqlıdan qadın sinə bəzəyi kimi istifadə olunmuşdur.

– Ey hacı, Nigar xanımın verdiyi ənamlardan bizə də pay ver.

Koroğlu onların hər birinə bir bacaqlı verdi. (Paris nüsxəsi, 5-ci məclis)

*

Molla dedi ki, bəri başdan pulumu ver, sonra gedək. Koroğlu mollaya bir bacaqlı verdi. Mollanın gözlərinə işıq gəldi. (Paris nüsxəsi, 4-cü məclis)

BAC-XƏRAC
BACUQ

Digər lüğətlərdə