BADƏM

f. çəyirdəyi yeyilən meyvə və həmin meyvənin ağacı (badam).

BADƏXOR
BADƏMİ