BADAVƏRD

f. «külək gətirən» 1) m. təsadüfi qazanc; 2) m. tapılmış şey, tapdıq.

BADAR
BADBAN