baytarlıq preparatlarının dövriyyəsi

Baytarlıq preparatlarının istehsalı, aprobasiyası, daşınması, saxlanması, idxalı, ixracı, satışı və istifadəsi

baytarlıq preparatlarının dövlət reyestri
baytarlıq sənədləri