Birdilli lüğət

1. Sözlərin sırasını müəyyən ardıcıllıqla (adətən, əlifba sırasına görə), eyni dildə sözlərin, anlayışların, yaxud predmetlərin izahını, təriflərin, təsvirlərin, nümunələrin, eləcə də sinonimlərin və yaxud antonimlərin köməyi ilə verən kitab. 2. Bütün informasiyanı eyni dildəki vasitələrlə verən lüğət. 3. Sözlərin mənasını, anlayışları və predmetləri, təriflərin, təsvirlərin, nümunələrin və eləcə də sinonim və antonimlərin köməyi ilə izah edən izahedici lüğət.
Birdilli xüsusi lüğət
Birdilli situasiya