CÖVHƏR

ə. əsli f. 1) zat, mahiyyət, əsl, maya; 2) təbiət, xassə; 3) qılınca, bıçağa və s. su vermək üçün maddə; 4) daş-qaş, qiymətli daş; 5) essensiya.

CÖVF
CÖVHƏRDAR

Digər lüğətlərdə