CÜCƏGÖZ

(Ucar)
xırdagöz. – Bu öy cücəgöz Əhmədin öyüdü
CÜCƏ
CÜCƏGÖZİ

Digər lüğətlərdə