CÜFT

bax cüt1 1-ci mənada.
Təzə arvad üçün imperyala; Cüft ilə alınmış brilyant sırğa. H.K.Sanılı.

CÜCÜYEYƏN
CÜKKÜLDƏMƏ

Digər lüğətlərdə