CƏFƏROTU

is. bot. Vəzəriyə oxşar yeyilən bostan bitkisi.
CƏFƏRİ
CƏFTƏ

Digər lüğətlərdə