CAĞILTI

is. Bir-birinə dəyən xırda daşlardan, qozlardan və s.-dən çıxan səs. [Adilə və İlyas] susmuşdu.
Yalnız ayaqları altında sınan quru çör-çöplərin çatırtısı, cığır qırağından qopub aşağı diyirlənən xırdaca daşların cağıltısı eşidilirdi. Ə.Məmmədxanlı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • CAĞILTI şırıltı — şaqqıltı
CAĞILDAMAQ
CAĞLAMA

Digər lüğətlərdə