CADUGƏR

cadugər bax sehrbaz

CADUÇULUQ
CADUGƏRLİK

Digər lüğətlərdə