CAHILLIQ

is. Cavanlıq, gənclik.
Cahıllıq zamanı keçibdir əgər; Yenə yüz naxələf oğlana dəyər. Q.Zakir.
[Şahnisə:] Ay qədimi, deyəsən, cahıllığın yadına düşdü. Çəmənzəminli.

□ Cahıllıq eləmək – cavan tay-tuşları ilə avaralıq eləmək, vaxtını kefdə keçirmək. Şeyx Şəbanın atası başmaqçı idi.
Özü də bir neçə müddət atasının dükanında başmaqçılıq edib, axırda peşəsini unudub, bir neçə avara yoldaş tapıb qurşandı cahıllığa. Ə.Haqverdiyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • CAHILLIQ cahıllıq bax cavanlıq
CAHILLAŞMAQ
CAHİL

Digər lüğətlərdə