CAHANBAĞIŞ

dünyanı bağışlayan, bəxş edən.
CAHAD
CAHANBAXIŞ