Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • CUDİ

  əliaçıq, comərd, səxavətli, Dəclə çayının sahilində dağ

  Tam oxu »
 • CUDİYƏ

  əliaçıq, comərd, səxavətli, Dəclə çayının sahilində dağ

  Tam oxu »
 • CUDİYYƏ

  əliaçıq, comərd, səxavətli, Dəclə çayının sahilində dağ

  Tam oxu »
 • CUMA

  həftənin 5-ci günü; cəmləşmə, məsciddə toplaşma günü

  Tam oxu »
 • CUMAR

  cuman, hücum edən, hücuma keçən

  Tam oxu »
 • CUMAY

  cuman igid, irəliləyən qəhrəman. Bu, “Cuma” adının təhrif edilmiş variantı kimi də izah edilir

  Tam oxu »
 • CURA

  alıcı kiçik quş; tay-tuş, yar-yoldaş

  Tam oxu »
 • CURTƏKİN

  qırğı kimi, alıcı quş təki; varisliyə hüququ olan Cur

  Tam oxu »
 • CURU

  alıcı kiçik quş; tay-tuş, yar-yoldaş

  Tam oxu »
 • CURULLA

  Allahın alıcı kiçik quşu; Tanrının cəngavəri

  Tam oxu »
 • CURUŞ

  "Curu" (bax) adının əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • CÜMƏ

  həftənin 5-ci günü; cəmləşmə, məsciddə toplaşma günü

  Tam oxu »
 • CÜMŞÜD

  dəbdəbəli, cah-calallı; parıldayan, bərq vuran (İranın əfsanəvi şahlarından biri)

  Tam oxu »
 • CÜNEYD

  kiçik ordu, ordu; bərk torpaq parçası

  Tam oxu »
 • CÜNUN

  dəlilik, dəli, divanə, məcnun; ağlını itirmiş

  Tam oxu »
 • CÜNUNBƏY

  dəli bəy, divanə xan; çılğın bəy və ya xan

  Tam oxu »
 • CÜNUNXAN

  dəli bəy, divanə xan; çılğın bəy və ya xan

  Tam oxu »
 • CÜRƏT

  cəsarət, igidlik, hünər; ürəklilik, qorxmazlıq

  Tam oxu »
 • CÜRƏTALI

  Əli cürəti, Alı hünəri, Əli qorxmazlığı

  Tam oxu »
 • CÜRƏTƏLİ

  Əli cürəti, Alı hünəri, Əli qorxmazlığı

  Tam oxu »
 • CÜRÜ

  alıcı kiçik quş; tay-tuş, yar-yoldaş

  Tam oxu »
 • CÜRÜBƏY

  alıcı kiçik quş kimi bəy; kiçik bəy

  Tam oxu »
 • ÇAĞDAŞ

  müasir, həməsr; eyni vaxtda yaşayan

  Tam oxu »
 • ÇAĞXAN

  zamanın xanı, müasir xan

  Tam oxu »
 • ÇAĞLARXAN

  çağlayan xan, şəlaləyə bənzər xan

  Tam oxu »
 • ÇAĞMUR

  xəsis, əliaçıq olmayan; ehtiyatlı olan

  Tam oxu »
 • ÇAĞRI

  şahin, qızılquş, tərlan; çağırış, müraciət

  Tam oxu »
 • ÇAĞRIBƏY

  sarayda rütbə və dərəcə

  Tam oxu »
 • ÇAĞRITƏKİN

  şahin, tərlan kimi təkin (xanın varisi)

  Tam oxu »
 • ÇAXMUR

  xəsis, əliaçıq olmayan; ehtiyatlı olan

  Tam oxu »
 • ÇAKAR

  qala divarı, xarici qala; ildırım, şimşək; qədim türk tayfalarından birinin adı

  Tam oxu »
 • ÇAKƏR

  qala divarı, xarici qala; ildırım, şimşək; qədim türk tayfalarından birinin adı

  Tam oxu »
 • ÇALAN

  döyüşdə çalan, çapan, düşmənə aman verməyən; igid, qəhrəman

  Tam oxu »
 • ÇALI

  döyüşdə çalan, çapan, düşmənə aman verməyən; igid, qəhrəman

  Tam oxu »
 • ÇAPAR

  qasid; atla namə daşıyan poçtalyon

  Tam oxu »
 • ÇAPAY

  qədim “Cab” (məşhur, tanınmış, şöhrətli; müdrik) və “Ay” sözlərindən yaranmışdır (Çapayev soy adının əsasında bu ad durur)

  Tam oxu »
 • ÇAVUŞ

  yol göstərən, karvan başçısı, karvana yol göstərən

  Tam oxu »
 • ÇAYAN

  çoxayaqlılar sinfindən kiçik zəhərli həşərat; əqrəb; igid, düşmənə aman verməyən

  Tam oxu »
 • ÇAYANBƏY

  çayan kimi bəy, əqrəb kimi bəy; igid, qoçaq bəy

  Tam oxu »
 • ÇAYANXAN

  çayan kimi xan, əqrəb kimi xan; igid, qoçaq xan (İgidliyinə görə Ş.İ.Xətayinin verdiyi fəxri ad)

  Tam oxu »
 • ÇAYLAR

  "çay" sözünün cəmi, bir neçə çay

  Tam oxu »
 • ÇEVİK

  cəld, zirək, diribaş, qıvraq, güclü, bacarıqlı

  Tam oxu »
 • ÇEVİKƏR

  zirək, qoçaq bacarıqlı adam; igid, qəhrəman

  Tam oxu »
 • ÇEVİKXAN

  zirək, qoçaq xan, qəhrəman xan

  Tam oxu »
 • ÇƏLƏBİ

  Allaha məxsus olan, Allah adamı, Allah bəndəsi; bilici; ədəbli; xeyirxah; cənab

  Tam oxu »
 • ÇƏRKƏZ

  Qədim türk dilində “çərgəs”, “çərkəslik” qənaət, qənaət etmək, əmələ gətirmək, cərgəyə düzülmək mənalarında işlənmişdir; osetincə qartal;

  Tam oxu »
 • ÇILĞIN

  tez əsəbiləşən, tez özündən çıxan. Bax: Coşqun

  Tam oxu »
 • ÇIRAQ

  hər cür işıqlandırıcı cihaz (qaraçıraq, lampa, fənər)

  Tam oxu »
 • ÇIRAQALI

  Əli çırağı, Əli işığı; Əli övladı

  Tam oxu »
 • ÇIRAQƏDDİN

  dinin çırağı, dinin işığı, dinin lampası

  Tam oxu »