Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • CİHAD

  din uğrunda mübarizə, müqəddəs müharibə

  Tam oxu »
 • CİHAT

  din uğrunda mübarizə, müqəddəs müharibə

  Tam oxu »
 • CİLASUN

  igid, qəhrəman; cəld, diribaş

  Tam oxu »
 • COMƏRD

  alicənab, səxavətli, əliaçıq, mərd

  Tam oxu »
 • COŞĞUN

  coşmuş, özündən çıxmış; aşıb-daşan, kükrəyən

  Tam oxu »
 • COŞQAR

  tez həyəcanlanan, coşan, ilhama gələn; qaynar, kükrəyən, daşan

  Tam oxu »
 • COŞQUN

  coşmuş, özündən çıxmış; aşıb-daşan, kükrəyən

  Tam oxu »
 • CÖMƏRD

  alicənab, səxavətli, əliaçıq, mərd

  Tam oxu »
 • CÖVDAT

  qüsursuz; ləyaqət, yüksək keyfiyyət

  Tam oxu »
 • CÖVDƏT

  qüsursuz; ləyaqət, yüksək keyfiyyət

  Tam oxu »
 • CÖVHƏRİ

  cövhərə məxsus olan

  Tam oxu »
 • CÖVRİ

  cəfa, zülm, cəza, incitmə, sitəm

  Tam oxu »
 • CÖVZALI

  «Cövza» bürc adından və -lı şəkilçisindən və ya «Cövza» və «Əli» adlarından düzəlmiş, «Əkizlər bürcündə doğulan» və «Əlinin tayı, əkizi ol

  Tam oxu »
 • CÖVZƏLİ

  «Cövza» bürc adından və -lı şəkilçisindən və ya «Cövza» və «Əli» adlarından düzəlmiş, «Əkizlər bürcündə doğulan» və «Əlinin tayı, əkizi ol

  Tam oxu »
 • CUDİ

  əliaçıq, comərd, səxavətli, Dəclə çayının sahilində dağ

  Tam oxu »
 • CUDİYƏ

  əliaçıq, comərd, səxavətli, Dəclə çayının sahilində dağ

  Tam oxu »
 • CUDİYYƏ

  əliaçıq, comərd, səxavətli, Dəclə çayının sahilində dağ

  Tam oxu »
 • CUMA

  həftənin 5-ci günü; cəmləşmə, məsciddə toplaşma günü

  Tam oxu »
 • CUMAR

  cuman, hücum edən, hücuma keçən

  Tam oxu »
 • CUMAY

  cuman igid, irəliləyən qəhrəman. Bu, “Cuma” adının təhrif edilmiş variantı kimi də izah edilir

  Tam oxu »
 • CURA

  alıcı kiçik quş; tay-tuş, yar-yoldaş

  Tam oxu »
 • CURTƏKİN

  qırğı kimi, alıcı quş təki; varisliyə hüququ olan Cur

  Tam oxu »
 • CURU

  alıcı kiçik quş; tay-tuş, yar-yoldaş

  Tam oxu »
 • CURULLA

  Allahın alıcı kiçik quşu; Tanrının cəngavəri

  Tam oxu »
 • CURUŞ

  "Curu" (bax) adının əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • CÜMƏ

  həftənin 5-ci günü; cəmləşmə, məsciddə toplaşma günü

  Tam oxu »
 • CÜMŞÜD

  dəbdəbəli, cah-calallı; parıldayan, bərq vuran (İranın əfsanəvi şahlarından biri)

  Tam oxu »
 • CÜNEYD

  kiçik ordu, ordu; bərk torpaq parçası

  Tam oxu »
 • CÜNUN

  dəlilik, dəli, divanə, məcnun; ağlını itirmiş

  Tam oxu »
 • CÜNUNBƏY

  dəli bəy, divanə xan; çılğın bəy və ya xan

  Tam oxu »
 • CÜNUNXAN

  dəli bəy, divanə xan; çılğın bəy və ya xan

  Tam oxu »
 • CÜRƏT

  cəsarət, igidlik, hünər; ürəklilik, qorxmazlıq

  Tam oxu »
 • CÜRƏTALI

  Əli cürəti, Alı hünəri, Əli qorxmazlığı

  Tam oxu »
 • CÜRƏTƏLİ

  Əli cürəti, Alı hünəri, Əli qorxmazlığı

  Tam oxu »
 • CÜRÜ

  alıcı kiçik quş; tay-tuş, yar-yoldaş

  Tam oxu »
 • CÜRÜBƏY

  alıcı kiçik quş kimi bəy; kiçik bəy

  Tam oxu »
 • ÇAĞDAŞ

  müasir, həməsr; eyni vaxtda yaşayan

  Tam oxu »
 • ÇAĞXAN

  zamanın xanı, müasir xan

  Tam oxu »
 • ÇAĞLARXAN

  çağlayan xan, şəlaləyə bənzər xan

  Tam oxu »
 • ÇAĞMUR

  xəsis, əliaçıq olmayan; ehtiyatlı olan

  Tam oxu »
 • ÇAĞRI

  şahin, qızılquş, tərlan; çağırış, müraciət

  Tam oxu »
 • ÇAĞRIBƏY

  sarayda rütbə və dərəcə

  Tam oxu »
 • ÇAĞRITƏKİN

  şahin, tərlan kimi təkin (xanın varisi)

  Tam oxu »
 • ÇAXMUR

  xəsis, əliaçıq olmayan; ehtiyatlı olan

  Tam oxu »
 • ÇAKAR

  qala divarı, xarici qala; ildırım, şimşək; qədim türk tayfalarından birinin adı

  Tam oxu »
 • ÇAKƏR

  qala divarı, xarici qala; ildırım, şimşək; qədim türk tayfalarından birinin adı

  Tam oxu »
 • ÇALAN

  döyüşdə çalan, çapan, düşmənə aman verməyən; igid, qəhrəman

  Tam oxu »
 • ÇALI

  döyüşdə çalan, çapan, düşmənə aman verməyən; igid, qəhrəman

  Tam oxu »
 • ÇAPAR

  qasid; atla namə daşıyan poçtalyon

  Tam oxu »
 • ÇAPAY

  qədim “Cab” (məşhur, tanınmış, şöhrətli; müdrik) və “Ay” sözlərindən yaranmışdır (Çapayev soy adının əsasında bu ad durur)

  Tam oxu »