CAHANDARLIQ

is. klas. Cahangirlik, hökmdarlıq, padşahlıq.
[Yusif şahın] …əql və fərasətindən, … cahandarlığından elçi və əmələsi vəcd etdilər. M.F.Axundzadə.
Bu əsəri “Fərhad və Şirin” sərlövhəsi altında yazmalı idim, lakin Fərhadın sənət və eşqinə dair yazdığım əsərdə siyasət və cahandarlığa dair fikirlərimi inkişaf etdirə bilməzdim. M.S.Ordubadi.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • CAHANDARLIQ cahandarlıq bax hökmdarlıq
CAHANDAR
CAHANGİR

Digər lüğətlərdə