CAHANDAR

is. [ fars. ] klas. Cahangir, hökmdar, padşah. Ərz elədilər ki: “Ey cahandar! Məcnundan olubmusan xəbərdar?” Füzuli.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • CAHANDAR cahandar bax hökmdar
CAHAN
CAHANDARLIQ

Digər lüğətlərdə