CALANMA

Calanmaq”dan f.is.
CALAMAQ
CALANMAQ

Digər lüğətlərdə