CALAQÇI

is. Calaq vurma, calaqlama işini yaxşı bilən və bu işlə məşğul olan adam (bağban).
[Heydər] həm də bizim beş mindən artıq meyvə ağaclarının baş bağbanı, bünövrə calaqçısıdır! S.Rəhimov.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • CALAQÇI peyvəndçi
CALAQALTI
CALAQÇILIQ

Digər lüğətlərdə