CALAQALTI

is. bot. Calaq (peyvənd) üçün götürülən bitki (ağac və s.).
// Sif. mənasında.
Qoca calaqaltı bitkinin daxilində gedən maddələr mübadiləsinin təsirilə cavan bitkinin qələmləri yeni irsi xassələr kəsb edib, tamamilə başqa keyfiyyətli bir bitkiyə çevrilir və bu vasitə ilə vegetativ hibrid alınır. M.Abutalıbov.

CALAQ
CALAQÇI

Digər lüğətlərdə