CALAQLANMA

Calaqlanmaq”dan f.is.
CALAQLAMAQ
CALAQLANMAQ

Digər lüğətlərdə