CAMAATLIQ

is. Bütün camaat üçün, hamı üçün; camaata məxsus, ellik.
[Qadir:] Bunu camaatlıq etsəydilər olmazdımı? Ə.Əbülhəsən.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • CAMAATLIQ bax: camaat
CAMAAT
CAMADAR

Digər lüğətlərdə