CANAĞA

əziz ağa, sevimli ağa; qüvvətli, güclü ağa.
CANAFƏR
CANALI