CEYRANI

is. mus. Azərbaycan xalq oyun havalarından birinin adı. “Ceyranı” rəqsini adətən qadınlar ifa edir.
[Gülyaz] …ordlarını şişirdib zurnada “Ceyranı” havası çalan çalğıçıların qarşısında məharətlə oynayırdı. M.Hüseyn.

CEYRANGÖZLÜ
CEYRANKEÇMƏZ

Digər lüğətlərdə