CİBLİ

sif. Cibi, ya cibləri olan, cib tikilmiş, cib qoyulmuş. Cibli pencək. Cibli xalat.
– Əksərən … cibli köynək geyərək belini qayışla bərkitmiş kişilər arabanın yan tərəflərinə doluşmuş( dular). M.İbrahimov.

// məc. Varlı, dövlətli mənasında. Cibli adamdır.
CİBLƏMƏK
CİBLİK

Digər lüğətlərdə