CİDDİYYƏTLƏ

zərf Ciddi surətdə, ciddi bir şəkildə, ciddiliklə. Ciddiyyətlə işə girişmək.
– Sona ciddiyyətlə əmisinə cavab verdi… Ə.Əbülhəsən.
– Biz niyə? – deyə, Simuzər eyni ciddiyyətlə cavab verdi. H.Seyidbəyli.

CİDDİYYƏT
CİFT

Digər lüğətlərdə