CİHAZQAYIRAN

sif. Müxtəlif cihazlar hazırlayan, istehsal edən. Cihazqayıran zavod.
// İs. mənasında. Cihazqayıranlar … yeni məhsulların kütləvi buraxılışını təşkil etməyi və qaydaya salmağı öhdələrinə almışlar.
CİHAZ
CİHAZQAYIRMA

Digər lüğətlərdə