CİKKƏ

cikkə çəkmək – nazik səslə bərk qışqırmaq. Arvad cikkə çəkdi.
CİK-CİK
CİKKİLDƏMƏ

Digər lüğətlərdə