COŞQUNLAŞMA

Coşqunlaşmaq”dan f.is.
COŞQUN
COŞQUNLAŞMAQ

Digər lüğətlərdə