CUNA

CUNA Dirsəkdən yuxarı isə çoxlu cuna ilə sarınmışdı (M.İbrahimov); CUNAYI [Rəfiqim] çamadanı açıb cunayını çıxartdı və üzünü onunla örtdü ki, hünülər ona əziyyət verməsin (S.S.Axundov); TƏNZİF Kirayənişinin kəsməlisi varsa, sallaqxanada ruhlanar, təmizlənər, şaqqalanar, tərtəmiz tənzifə bükülüb gələr (B.Bayramov).

CUMMAQ
CUNAYI

Digər lüğətlərdə