CUNQUŞ

bax cumbulu. Cunquş oğlan.
CUNAYI
CUR

Digər lüğətlərdə