CUR

is. Özünə tay, bərabər; yoldaş, həmtay, bir yerdə oturub-duran yoldaşlardan hər biri.
Qızxanım curları ilə duvaqqapmada şirin söhbətə məşğul ikən Vaqif də Mədinənin vüsalına qovuşurdu. Çəmənzəminli.

□ Cur olmaq – yoldaş olmaq, həmtay olmaq.
[Mirzə Cavad:] Bir yandan mənim kimi subaysoluq ilə cur olursan, oturub-durursan, o biri yandan da nədir, o naxoş kişinin detyaslisinə gedirsən… Mir Cəlal.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • CUR yoldaş — yaşıd — tay-tuş
CUNQUŞ
CUR-CUR

Digər lüğətlərdə