DÜGAH

f. 1) iki vaxt (səhər və axşam); 2) klassik muğamlardan birinin adı.

DÜDƏMƏ
DÜHAT

Digər lüğətlərdə