Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • DU

  f. bax dü

  Tam oxu »
 • DUA

  ə. 1) çağırış; 2) Allaha yalvarma

  Tam oxu »
 • DUAGU

  ə. və f. dua edən, duaçı

  Tam oxu »
 • DUD

  DUD1 f. 1) duman, çən; 2) tütün, his. Dudi-dil «ürək tüstüsü» m. kədər, qəm, ah-nalə. DUD2 ə. qurd (həşərat)

  Tam oxu »
 • DUDƏ

  f. bax dudman

  Tam oxu »
 • DUDFƏŞAN

  f. tüstü saçan, tüstü verən

  Tam oxu »
 • DUDKEŞ

  f. tüstü borusu, samovar borusu

  Tam oxu »
 • DUDMAN

  f. xanədan, nəsil, sülalə

  Tam oxu »
 • DUL

  f. dolça, vedrə

  Tam oxu »
 • DUN

  ə. 1) aşağı, alçaq; 2) alçaq, dəni; 3) altda, aşağıda olan

  Tam oxu »
 • DUNHİMMƏT

  ə. alçaq niyyətli, pis niyyətdə olan

  Tam oxu »
 • DUNPƏRVƏR

  ə. və f. alçaqları bəsləyən, alçaqlara rəğbəti olan

  Tam oxu »
 • DUNTƏB

  DUNTƏB’ ə. alçaq təbiətli; rəzil, alçaq

  Tam oxu »
 • DUR

  f. uzaq, iraq

  Tam oxu »
 • DURBİN

  f. 1) uzağı görən, uzaqgörən; 2) binokl; 3) teleskop; 4) m. uzaqgörən (adam)

  Tam oxu »
 • DURƏNDİŞ

  f. gələcəyi fikirləşən; uzaqgörən

  Tam oxu »
 • DURƏRBAR

  ə. və f. bax dürfəşan

  Tam oxu »
 • DURNƏMA

  f. 1) durbin, binokl; 2) mənzərə, panoram

  Tam oxu »
 • DURZİ

  ə. duruz (ərəb qəbilələrindən biri)

  Tam oxu »
 • DUST

  f. 1) dost, yoldaş; 2) sevgili, canan; 3) ər və ya arvad

  Tam oxu »
 • DUSTANƏ

  f. dost kimi, dostcasına

  Tam oxu »
 • DUSTDAR

  f. dostcanlı

  Tam oxu »
 • DUSTKAM

  f. 1) dostluq göstərən; 2) dostun arzusuna uyğun olan

  Tam oxu »
 • DUSTNƏVAR

  f. dostlara qayğı göstərən, dostları sevən

  Tam oxu »
 • DUSTPƏRƏST

  f. dostpərəst, dostcanlı

  Tam oxu »
 • DUŞ

  DUŞ1 f. çiyin. DUŞ2 f. bax duşmə. DUŞ3 f. sağım, sağma

  Tam oxu »
 • DUŞMƏ

  f. keçən gecə, dünənki gecə

  Tam oxu »
 • DUZ

  f. yandıran, yandırıcı

  Tam oxu »
 • DUZƏX

  f. cəhənnəm

  Tam oxu »
 • f. iki

  Tam oxu »
 • DÜBALA

  f. ikiqat, iki qat yüksəlmiş

  Tam oxu »
 • DÜBARƏ

  f. 1) ikinci dəfə; 2) bir daha, yenidən

  Tam oxu »
 • DÜBB

  ə. ayı. Dübbi-əkbər Böyük Ayı bürcü; dübbi-əsğər Kiçik Ayı bürcü

  Tam oxu »
 • DÜBEYT

  f. və ə. iki beytdən (dörd misradan) ibarət şeir

  Tam oxu »
 • DÜBƏNDİ

  f. kustar üsulla tikilmiş ayaqqabı növü

  Tam oxu »
 • DÜCA

  ə. qaranlıq, zülmət

  Tam oxu »
 • DÜCƏHAN

  f. bu dünya və axirət, hər iki aləm

  Tam oxu »
 • DÜÇAR

  f. mübtəla, tutulmuş; giriftar

  Tam oxu »
 • DÜDƏMƏ

  f. hər iki tərəfi iti olan; ikibaşlı (qılınc və s.)

  Tam oxu »
 • DÜGAH

  f. 1) iki vaxt (səhər və axşam); 2) klassik muğamlardan birinin adı

  Tam oxu »
 • DÜHAT

  ə. «dahi» c. dahilər

  Tam oxu »
 • DÜHUL

  f. təbil

  Tam oxu »
 • DÜHULZƏN

  f. təbilçalan, təbilçi

  Tam oxu »
 • DÜHUR

  ə. «dəhr» c. 1) zamanlar, vaxtlar; 2) dünyalar, cahanlar

  Tam oxu »
 • DÜXAN

  ə. 1) tüstü; 2) tütün, tənbəki

  Tam oxu »
 • DÜXTƏR

  f. qız. Düxtəri-rəz «meynə qızı» m. şərab, çaxır; düxtəri-tərsa 1) xristian qızı; 2) m. gözəl

  Tam oxu »
 • DÜXUL

  ə. daxil olma; daxil, iç(əri)

  Tam oxu »
 • DÜXULİYYƏ

  ə. gömrük haqqı

  Tam oxu »
 • DÜKAN

  ə. kiçik mağaza

  Tam oxu »
 • DÜM

  f. 1) quyruq; 2) m. son, axır

  Tam oxu »