DÜXTƏR

f. qız. Düxtəri-rəz «meynə qızı» m. şərab, çaxır; düxtəri-tərsa 1) xristian qızı; 2) m. gözəl.

DÜXAN
DÜXUL

Digər lüğətlərdə