DƏBUR

ə. 1) səba yelinin əksi olan qərb küləyi; 2) ayrılıq.

DƏBİSTAN
DƏCCAL