DƏHRİ

ə. 1) zamana məxsus; 2) axirətə inanmayan; 3) ateist; materialist.

DƏHRƏ
DƏHSALƏ

Digər lüğətlərdə